Meget fokus på CO2 udledning de seneste år

Der har været og vil også i fremtiden være meget stor fokus på udledningen af CO2. CO2 udledning har vist sig at fører til stigende temperaturer og det er noget som har betydning for hele verdens befolkning. Derfor er det også noget som alle skal være med til at nedsætte. Derfor er det vigtigt at man som borger gør det man kan for at være med til at reducere det man udleder af CO2 som borger.

Fremtidens mennesker vil også gerne stå på ski

Den gælde som mange mennesker har idag af at stå på ski skulle gerne være noget man også kan gøre om 500 år. Derfor er klimaet og jordens helbred noget som vi alle har ansvar for og det er for vores børns og børnebørns bedste at man bruger tid på at tænke over hvor meget CO2 man udslipper og hvordan man selv kan være med til at reducere det.