Hos incento har man lavet en portal til lederkurser, som man kan booke sig ind på. På incento.com har man mulighed for, at finde diverse kurser og læse om hvad de eventuelt kunne give af perspektiver til ens egen tilgang. Det er jo meget vigtigt, at man får tingene fra forskellige vinkler af så man kan gå og reflektere over det. Det går ikke man bare sætter sig ned på en lederstil, uden at skulle forvirre de ansatte.

Verden forandrer sig, og det har man også som leder til opgave og følge med. Måske kommer der noget på banen, som viser sig at være meget forstærkende i forhold til produktiviteten i nogle sektorer. Det er heller ikke alt som kan bruges i det samme erhverv, og man bliver derfor også nød til at skelne mellem og skabe broer til det som giver mening for ens eget arbejdet og ansatte ikke mindst.

Skab bedre og bedre resultater på arbejdet

Efter man har været på et kursus, kan det være man ser tingene på en anderledes måde, ellers måske har man fået nogle værktøjer som man kan bruge til at løse nogle interne konflikter på arbejdspladsen, eller også kan det være noget eksternt liggende. Det ville i hvert fald vise sig og gavne en på flere områder, hvis det er man ønsker og sætte sig dybere ind i hvad der gavner ens arbejdsplads. Man kommer jo alt andet lige også til at skabe nogle bedre resultater, hvis det er man fornyer sig og bringer nye ting på banen.

Som sagt er der nogle ting som virker bedre end andre, om det er teori eller konkrete ting man kan gå i gang med, og man må jo også gå og eksperimentere lidt som leder. Med tiden bygger man sig også en profil, som komme til at skaffe jobs for en, fordi man har været andre steder henne og skabe gode resultater. Så det kan hurtigt blive til noget som kan skabe en fremtid for en på længere sigt her.