Selvom Danmark er et forholdvist lille land. Så er der nogle steder i landet, hvor man praktiserer meget mere religion, end man gør andre steder. Der er også steder, hvor det er en hel naturlig del af hverdagen, og noget som alle i lokalsamfundet er en del af. Mens det andre steder aldrig er noget, som man tænker på, eller har været i berøring med. For eksempel flere steder i Jylland, finder man det indre missionske miljø.

Folk flytter rundt efter det

Men det er også klart, at der kommer områder, hvor det er mere fokus på sådanne ting end andre. For det er også noget, som folk vælger at flytte efter. Folk som dyrker religion på højt plan, vil gerne være blandt andre, som har de samme værdier. Og så samler de sig jo sammen, så de kan have det sammen med hinanden.