Du lever kun en gang, så det gælder bare om at få det bedst mulige ud af livet, at presse alt saft og kraft ud af det. Og så skal du være autentisk, det vil sige vise hvem du er, og så at sige walk the talk. Alt for mange føler ikke, at de kan være sig selv, men at de skal påtage sig en særlig rolle, eller opføre sig på en særlig måde for at blive accepteret og anerkendt, og det er skidt. Selvfølgelig er der nogle til enhver tid gældende normer i et samfund, som vi skal leve op til og forvalte, men det skal jo ikke være på bekostning af, hvem du er. Du skal stadigvæk tone frem så at sige, samtidig med at du selvfølgelig overholder normer for god adfærd, men dig selv det skal du altid være. Kommer man for langt væk fra sig selv, eller mister man sig selv i kampen om at stille alle tilfreds, så er man ilde stedt, og der vil du ikke hen, for så er der lang vej til dig selv.