Grønt affald

Vil man gerne fortsat kunne trives i byerne og i deres kanaler, er det afgørende, at man holder byerne rene og renser spildevandet. Som borger i byen skal man selv aktivt være med til at holde byen ren. Det gælder ikke kun for virksomhederne men for alle. Alle borgere og virksomhedsejere har samme ansvar, nemlig at holde byerne rene for alt det, der naturligt ikke skal være der.
Som borger vil man forsat gerne kunne færdes frit omkring uden brug af diverse masker og andet beskyttelsesudstyr. Derfor har alle samme pligt – at holde skidtet i affaldsbøtterne og ingen andre steder. Ligeledes har virksomhederne pligt til at få renset de udslip, der sker, når man er en producerende virksomhed.
Bliver spildevandet hældt urenset ud i åer og vandløb forurenes den omkringliggende natur til stor skade for dyre- og planteliv.