Den grønne farve og de grønne tiltag er oppe i tiden, og farven grøn er således mere end blot håbets farve. Vi lever i en tid, hvor der er kommet meget fokus på bæredygtighed, og det var i den grad også tiltrængt. Vi har i årtier produceret, købt og forbrugt af ressourcer der er enorme, og kloden tilstand den er langt fra optimal mere. Ansvaret peger entydigt på os mennesker, og den måde hvorpå vi har forvaltet livet på, og derfor er ansvaret også hos os, når det kommer til at ændre på tingene. Vi har måske glemt, at kloden ejer ingen den låner vi allesammen, og mens den er i vores varetægt, er det vores pligt og ansvar at passe godt på den, således at de kommende generationer også har en reel mulighed for at kunne leve et godt, mens de er her, ligesom vi selv har gjort. Denne bevidsthed skal vi aktivt forholde os til, og det er en bunden opgave for os allesammen på jorden.