V lever i en moderne tidsalder, hvor vi i stigende grad fremmedgøres i forhold til naturen og andre mennesker, det vil sige vi er godt i gang med at fjerne os fra vores oprindelige måde at leve på. Det er gået op for mange mennesker, og vi ser i stigende grad en modpol til at etablere sig og sine i mindre forbrugeragtig livsstil, som vi ellers i vesten i generationer er vokset op under. Det ligesom at det for mange er gået op for dem, at er din eksistens bundet op på materielle ting som forbrug og ejerskab af ting, så kan du i denne proces miste noget af din menneskelighed, fordi du lever i anden verden så at sige. Du lever i en verden der er skabt at vækst, der bare kræver mere vækst, og så er du fanget i hamsterhjulet, som er svært at komme ud af. Men muligheden for at sætte tempoet og forbruget ned er til stede, det kræver blot at du bliver bevidst omkring din livsstil.