Hurra for Dannebrog

Dannebrog fyldte i år 2019 otte hundrede år. I hvert fald hvis man skal tro på, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219. Der er til dags dato ikke fundet endegyldige beviser på, at det forholder sig sådan. Gennem tiderne har Dannebrog tilhørt Kongen og med tiden, så tillod han de militære enheder at bære eller sejle med Dannebrog, som et tegn på, at her herskede Danmark. Indtil midten af 1800-tallet var det således ikke tilladt for almindelige danskere at benytte Dannebrog som et symbol på fejring.


Dannebrog er blevet et tegn på hygge

Med tiden er brugen af det danske flag taget til og efterhånden ses flaget til enhver fejring, hvor man skal hygge om en fødselar, en jubilar, et bryllupspar eller fejre en af Danmarks mange helligdage. Flaget kan også ses ved festlige lejligheder i gågader, ved mindesmærker eller ved hoteller, hvor Dannebrog vejrer med andre nationaliteters flag.


Husk flagstangen

Men intet flag uden en flagstang, og det er ikke hvem som helst, der kan producere en flagstang af træ, som kan holde til den danske blæst og til tider heftige storme. En træflagstang skal vedligeholdes mindst hvert andet år med eventuel spartling af revner samt maling af knop og stang. Til gengæld er fordelene det klassiske look samt, at lyden er dæmpet, når snoren svirper mod stangen. En glasfiberstang kræver derimod en afvaskning i ny og næ samt en algefjerning, hvis flagstangen skal holde sig skinnende hvid. De dansk producerede flagstænger er specialet hos Flagfabrikken, der har produceret flagstænger af træ siden 1992. Familieforetagendet finder selv det bedste fyrretræ til flagstængerne og får dem produceret lokalt i Lunderskov. Der er meget mere information om de Dansk producerede træflagstænger på Flagfabrikkens hjemmeside. Blandt andet kan man læse om, hvor høj en flagstang skal være samt finde information omkring priser på både de enkelte dele samt det hele som en samlet pakke. Når beslutningen er taget omkring selve stangen, så skal der besluttes, hvilken type sokkel, der skal tilkøbes. Der findes sokkel i træ, både som naturligt ubehandlet og som olieret. En træsokkel vil være at foretrække til træflagstangen. Mange, der vælger en glasfiberflagstang, vil sandsynligvis vælge en sokkel af beton.